Inschrijven kan elke schooldag tijdens de schooluren of na afspraak.

 

2e jaar STEM

2A STEM

Welke accenten leggen we?

  • Alle lessen vinden plaats in goed uitgeruste vaklokalen.
  • We werken projectmatig met actueel cursusmateriaal. 
  • ICT is geïntegreerd in alle algemene en technische vakken.
  • We hebben veel aandacht voor attitudes en persoonlijke ontwikkeling.
  • Zorg voor mens en milieu, veiligheid en preventie staan altijd voorop.
  • We zetten in op een sterke begeleiding van het leerproces met o.a. regelmatige zelfevaluatie en feedback en een transparant evaluatiesysteem.

2A STEM

 

godsdienst

2

aardrijkskunde

1

Frans

3

geschiedenis

2

lichamelijke opvoeding

2

muzikale opvoeding

1

Nederlands

4

Engels

2

wiskunde

4

STEM Science-Mathematics

STEM Technology-Engineering

4

7

TOTAAL

32