Inschrijven kan elke schooldag tijdens de schooluren of na afspraak.

 

Geen verplichte laptop maar bring your own device

07/03/2017

Geen verplichte laptop maar bring your own device

Je doet het waarschijnlijk ook: je hoort in de supermarkt een liedje en zoekt snel op Youtube wie ook alweer de zangeres van dat nummer was. Je wil weten hoe je een probleem met je verwarmingsketel oplost en bekijkt snel een instructiefilmpje op een forum. De smartphone maakt ons leven niet alleen makkelijker, maar kan ook worden ingezet als krachtig leermiddel.

-        Voer een wetenschappelijk experiment uit en neem foto’s van jullie werkproces en opstelling.

-        Gebruik je smartphone als digitaal woordenboek tijdens de CLIL-les.

-        Bekijk per twee een instructiefilmpje in de les techniek over hoe je een periscoop bouwt.

 

Onze leraars voelen meer en meer de noodzaak om op een flexibele manier gebruik te maken van ICT-mogelijkheden. Binnen het Guldensporencollege trekken we daarom volgend jaar op alle campussen de kaart van BYOD (bring your own device). 

We kiezen er niet voor om alle leerlingen verplicht dezelfde laptop te laten aankopen, maar stimuleren leerlingen om het materiaal dat ze al ter beschikking hebben (smartphone, tablet, laptop,…) mee te nemen te gebruiken om hun leerproces te ondersteunen. Op die manier leren we leerlingen om te gaan met de digitale realiteit waarin ze leven én kunnen we de investering voor de ouders beperken.

Concreet: als school investeren we de komende jaren in een krachtig draadloos netwerk. Leerlingen en leerkrachten kunnen met hun eigen toestel op een veilige en gecontroleerde manier gebruik maken van het schoolnetwerk en internet. Daarnaast blijven we als school voorzien in een up-to-date computerinfrastructuur en tablets voor leerlingen die hun eigen toestel niet kunnen of wensen te gebruiken.

 

We zijn ervan overtuigd dat we onze leerlingen op die manier beter voorbereiden op levenslang leren en de uitdagingen van de 21ste eeuw.