Inschrijven kan elke schooldag tijdens de schooluren of na afspraak.

 

Welkom in het nieuwe internaat

27/04/2016

8.000 leerlingen in Vlaanderen verblijven in de week op internaat. Vaak is het een bewuste keuze: de grote afstand thuis–school, drukke beroepsactiviteiten van de ouders, een goed studieklimaat gekoppeld aan goed afgewogen ontspanning, rust en structuur. Het internaat is met zijn tijd meegegaan en is een moderne leefgemeenschap geworden, een afspiegeling van de hedendaagse samenleving met al zijn facetten.

Het internaat van het Guldensporencollege staat open voor alle leerlingen van Kortrijkse scholen. We schrijven leerlingen in van het vijfde leerjaar tot en met het zevende secundair (BSO) of Se-n-Se.

De eerstegraadsschool van het Guldensporencollege ligt vanaf 1 september 2017 op hetzelfde domein op 50 meter van het internaat (campus Plein (Kuil)).  

Het internaat werd volledig vernieuwd door Abscis architecten http://www.abscis-architecten.be/nl/projecten/scholen-kortrijk-leiekant/525