Inschrijven kan elke schooldag tijdens de schooluren of na afspraak.

 

Wie is wie?

Filip Vanwildemeersch

directeur
E-mail

Luc Hendrickx

directeur (met ziekteverlof)
E-mail

Bart Hanssens

Adjunct-directeur
E-mail

Ons schoolteam 2017-2018 :

Christine Vandoolaeghe

E-mail

Heidi Helewaut

Maatschappelijk werker
E-mail