Wie is wie?

Wie is wie op campus Kaai

Elke Vandekerckhove

Directeur tweede graad
E-mail

Bart Dujardin

Directeur tweede graad
E-mail

Heidi Steegen

Directeur derde graad en Se-n-Se
E-mail

Nicole Casteele

Directeur derde graad (tot 30 juni op campus Plein)
E-mail

Naast leraren staat een team van professionals klaar om onze leerlingen te ondersteunen!

Een team van professionelen staan klaar om de leerlingen ondersteuning op maat te bieden.
In eerste lijn zijn er uiteraard onze leerkrachten die zich dagelijks voor je zoon of dochter inzetten en steeds te contacteren zijn via smartschool. 

Opvoeders staan in voor een eerste opvang bij tal van vragen en problemen.

Opvoeders zijn op elk moment beschikbaar en inzetbaar, zeker ook om de leerlingen op te vangen buiten het lesgebeuren.

Een centraal punt op de school is het leerlingensecretariaat waar de opvoeders hun plaats hebben. Dat leerlingensecretariaat staat altijd open voor leerlingen.

Tine Van Hecke

tweede graad
E-mail

Pascale Vanoplinus

tweede graad
E-mail

David Baekelandt

derde graad
E-mail

Karel Vandenbroucke

derde graad
E-mail

Dominique Spincemaille

E-mail

Patricia Eggermont

derde graad (tot 30 juni op campus Plein)
E-mail

In Guldensporencollege Kaai verliezen we liefst geen tijd en proberen we de problemen waarmee we geconfronteerd worden onmiddellijk te bespreken en aan te pakken.

Elke vrijdagochtend zitten directie, leerlingenbegeleiders, opvoeders en mensen van het CLB samen aan tafel. Ze bespreken er de opgedoken leerlingenproblemen en proberen in overleg tot strategie├źn te komen die leerlingen moeten helpen hun plaats te vinden in onze school. We noemen deze vergadering de Interne Cel Leerlingenbegeleiding of ICLB.

Regelmatig houden we ook klassenraden om de schoolse vorderingen en de attitudes van leerlingen te bespreken. Zo worden minder opvallende signalen tijdig opgemerkt. Vaak worden problemen die in het ICLB op tafel kwamen ook tijdens de klassenraden verder besproken.

Met regelmatige oudercontacten doorheen het jaar beklemtonen we het belang van directe, open en eerlijke communicatie met leerkrachten, ICLB, CLB en directie. Ouders hoeven vanzelfsprekend niet te wachten op een oudercontact om bepaalde problemen aan te kaarten. U bent altijd welkom. Onze deur staat open!

Ciska Imschoot

2e graad
E-mail

Lieve Vanheste

2e graad
E-mail

Marieke Montaigne

3e graad
E-mail

Karien Duchi

3e graad
E-mail

David Baekelandt

derde graad
E-mail

Dries Vantieghem

3e graad (tot 30 juni op campus Plein)
E-mail

Onze school voert een zorgbeleid. De opvolging en begeleiding van de leerlingen gebeuren door de vakleraren en in het bijzonder door de klassenleraar. Bijkomende begeleiding om de leef- en leerwinst van de leerling te verhogen, wordt geboden door de opvoeder en de leerlingenbegeleider.

Op regelmatige tijdstippen overlegt de cel leerlingenbegeleiding (directie, leerlingenbegeleider, opvoeders en CLB-medewerkers) hoe ze de individuele leerling kan bijstaan, zowel in zijn studiehouding als op socio-emotioneel vlak.

Ook u kunt gratis een beroep doen op de medewerkers van het CLB. U kunt een brede waaier aan informatie bij hen verkrijgen:

  • algemene informatie,
  • hulp en begeleiding op het vlak van leren en studeren,
  • het maken van goede studiekeuzes,
  • vragen rond lichamelijke ontwikkeling en gezondheid,
  • het zich goed voelen thuis, op school en bij vrienden.

CLB Groeninge werkt nauw samen met de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding pas verder als de leerling ouder dan twaalf jaar hiermee instemt.

Zowel school als CLB houden bij het doorgeven en gebruik van leerlinggegevens rekening met het beroepsgeheim, deontologie en de wet op de privacy.

Begeleidingsinformatie uit het CLB dossier is relevant voor de school als die bijdraagt tot het optimaal uitvoeren van de leerlingenbegeleiding.

Adres

 

Als ouder en als leerling kan je buiten de school terecht bij:
 
CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
056 24 97 00

Deze mensen werken vooral achter de schermen, maar zijn ook onmisbaar voor de goede werking van Guldensporencollege Kaai:

  • Schoolbestuur
  • Ouderraad
  • Boekhouding
  • Preventie
  • ICT