Hoe werken wij?

Hoe werken wij op campus Plein? Klik hier, dan stellen wij ons snel even voor. 

Klasleraar, graadopvoeder, leerlingenbegeleider, coördinator? Wat is dat allemaal?

In de middelbare school heb je voor elk vak een andere leraar. Je klasleraar is er speciaal voor jouw klas. Op hem of haar kan je altijd een beroep doen, als je een vraag of probleem hebt.

Ook de graadopvoeders zijn belangrijke aanspreekpunten. Zij zijn elke dag te vinden op de speelplaats en in het onthaal.

Bij de leerlingenbegeleiders kan je dan weer terecht als je problemen hebt. Maak je je zorgen om je schoolresultaten? Heb je moeite om je te concentreren of heb je een moeilijke periode thuis? In volle discretie zullen zij je proberen te helpen.

De coördinatoren  zorgen voor allerlei praktische zaken. Zij maken de proefwerkenregeling op, organiseren uitstappen en activiteiten.

Tablets in de klas

Op campus Plein is er in alle lokalen draadloos internet, zodat we onze tablets overal kunnen inzetten. Daarnaast zijn er drie ruime multimedialokalen.

Zowel in de eerste, tweede als derde graad geven we aandacht aan competentieontwikkelend leren. In de eerste graad doen we dat vooral via begeleid zelfstandig leren (BZL). In een les BZL krijg je leeropdrachten die je zelfstandig moet verwerken. Zonder hulp? Natuurlijk niet, je krijgt een gedetailleerd stappenplan en kunt ook hulp inroepen van je leraar. Op die manier leer je ook zelfstandig en planmatig te werken. We organiseren BZL voor Nederlands, Frans en wiskunde. Die lessen vinden plaats in het openleercentrum (OLC): een grote ruimte waar je zowel in groep als individueel kan werken en alle digitale middelen ter beschikking zijn. Je kan er ook elke middag terecht voor opzoekwerk.

Wat is Smartschool?

Het centrale digitale platform is Smartschool. Naast de digitale agenda, de berichtenmodule en het rapportprogramma ‘Skore’, vind je er alle vakinfo. Ook je ouders krijgen toegang tot Smartschool. Ze kunnen er je agenda en rapport op ieder moment consulteren. De school zal ook met je ouders communiceren via berichten op Smartschool.

Wat als ik ziek ben geweest of moeite heb met de leerstof?

In de eerste plaats zal je vakleraar je zo goed mogelijk proberen te helpen door een woordje extra uitleg, extra oefeningen en studietips. Soms zal een leraar uit het PLUS-team samen met je vakleraar les komen geven en je extra begeleiden, als je oefeningen maakt. 

Daarnaast kan je ook naar de inhaalles. We organiseren die inhaallessen buiten de lesuren voor de vakken Frans en wiskunde. Je krijgt de leerstof dan nog eens uitgelegd door een andere leraar. Als je niet goed weet hoe je een vak moet studeren of moeite hebt om al je werk georganiseerd te krijgen, kan je een paar lessen huiswerkorganisatie op maat krijgen. Daar leer je onder meer hoe je je werk beter kan plannen en hoe je je lessen best studeert. 

 

 

Wat als ik extra zorg nodig heb?

Misschien werd ooit ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie… bij je vastgesteld. Als jij en je ouders dat willen, stellen de leerlingenbegeleiders een zorgfiche met begeleidende maatregelen op. Ze doen dat altijd in overleg met de lagere school, je ouders en het clb. Tijdens de proefwerken kan je dan werken in de zorgklas. Als je dyslexie hebt, kan je er werken met Sprint.

Als je nog moeite hebt met Nederlands, kan je terecht bij de leraars taalondersteuning. Zij helpen je om je cursussen te begrijpen.

Welke schoolkosten zijn er? 

Je vindt onze bijdrageregeling 2016-2017 door hier te klikken.

bijdrageregeling 2016-2017