1A sociale en technische vorming

1A sociale en technische vorming

1e graad / aso

Hou je ervan om andere mensen te helpen? Vind je koken en knutselen leuk? Werk je graag in groep en stel je je als een teamplayer op? Dan is de kans groot dat STV iets voor jou is.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 1A sociale en technische vorming

In deze richting

  • Heb je hetzelfde leerplan als in de andere basisopties van 1A, maar heb je meer tijd om de leerstof van de hoofdvakken te verwerken, en beperk je je tot de basisleerstof.
  • Ben je vaak actief bezig en probeer je veel dingen zelf uit.
  • Ontwikkel je heel wat technische vaardigheden door het werken met verschillende voedingsmiddelen en materialen.
  • Besteed je veel aandacht aan veiligheid, hygiëne, het milieu en kwaliteitsbewust handelen.
  • Zijn de omgang met anderen en sociale vaardigheden belangrijke pijlers.

 

Extra's

Lessentabel

Aantal uur
BASISVORMING (27 u)
aardrijkskunde2
Engels1
Frans3
geschiedenis1
godsdienst2
lichamelijke opvoeding2
mens en samenleving2
muziek1
natuurwetenschappen2
Nederlands4
beeld1
techniek2
wiskunde4
KEUZE (5 u)
Frans1
wiskunde1
sociale en technische vorming3

Wat erna?

De basisoptie STV bereidt je voor op een tso-richting in de tweede of derde graad. Uiteraard is een tweede graad STV een logische keuze. Na het secundair onderwijs stromen veel leerlingen uit STV door naar het hoger onderwijs. Toekomstmogelijkheden : gezondheidszorg, leerkracht, job in de sociaal-agogische sector…