2A moderne - taal en cultuur

2A moderne - taal en cultuur

1e graad / aso

In deze richting:

  • Krijg je een aantal vakken of projecten die typisch zijn voor de richting: SEI, WW en taal&cultuur.
  • Krijg je een brede algemene vorming.
Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 2A moderne - taal en cultuur

In deze richting

  • Krijg je een brede algemene vorming
  • Krijg je een aantal vakken of projecten die typisch zijn voor de richting: socio-economische initiatie (SEI), wetenschappelijk werk (WW) en Taal&Cultuur (taalvaardigheden Nederlands, Frans en Engels)
  • Leer je wat er gebeurt op maatschappelijk en economisch vlak: waar het gezin zijn inkomen vandaan haalt, hoe men de prijs van een product bepaalt, hoe het komt dat wij andere gebruiken hebben dan Nederlanders of Italianen…. (SEI)
  • Doe je heel wat natuurkundige proeven en leer je bijvoorbeeld hoe elektriciteit werkt, waarom voorwerpen zinken, zweven of drijven, hoe een hefboom of een thermometer werkt….(WW)

 

Extra's

Lessentabel

Aantal uur
BASISVORMING
godsdienst2
aardrijkskunde1
Engels2
Frans3 + 1
geschiedenis2
lichamelijke opvoeding2
muzikale opvoeding1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4 + 1
SEI2
WW2
KEUZE
STEM of taal & cultuur2

Wat erna?

2A moderne – taal en cultuur bereidt je voor op een aso-richting (wetenschappen, economie of humane wetenschappen) of een theoretische STE(A)M-richting (industriële wetenschappen, elektromechanica, techniek-wetenschappen, industriële ICT, bouw- en houtkunde, industriële kunst) in de tweede of derde graad.