Infomomenten op elke campus: 28 februari, 19.30 u. - 10 mei, 19.30 u. - 11 mei, 14 - 18 u. 

3-4 bouwtechnieken

3-4 bouwtechnieken

2e graad

De tweede graad tso bouwtechnieken is een praktisch-theoretische studierichting waarin je het bouwproces, de materialen en de bouwmethodes grondig bestudeert.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 3-4 bouwtechnieken

In deze richting

  • Bestudeer je het bouwproces, de materialen en de bouwmethodes;
  • Leer je de technische en praktische voorbereidingen van het bouwproces;
  • Realiseer je in de lessen uitvoering een eigen project;
  • Zijn de principes van duurzaam werken en bouwen de rode draad van onderzoek tot uitvoering;
  • Oefen je wiskundige technieken en methodes;
  • Leer je het Nederlands, Frans en Engels functioneel gebruiken;
  • Krijg je een brede algemene vorming.

 

Extra's

Lessentabel

34
BASISVORMING
godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
wiskunde33
natuurwetenschappen11
aardrijkskunde11
geschiedenis11
lichamelijke opvoeding22
TECHNISCH-PRAKTISCHE VAKKEN
onderzoek33
organisatie55
uitvoering bouwtechnieken88

Wat erna?