3-4 elektromechanica-STEM tso

3-4 elektromechanica-STEM tso

2e graad / tso

Hier leer je meervoudige problemen oplossen en ontwikkel je technische vaardigheden!

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 3-4 elektromechanica-STEM tso

In deze richting

  • Leer je meervoudige problemen (elektrisch, elektronisch, mechanisch) oplossen en ontwikkel je technische vaardigheden;
  • Leer je elektromechanische kringen analyseren en pas je de basiswetten van de elektriciteit toe in diverse elektrische opstellingen;
  • Voer je elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis;
  • Verwerf je basiskennis van theoretische mechanica en pas je die toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken;
  • Krijg je inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen;
  • Leer je de eigenschappen van de materialen en de krachten die erop inwerken kennen;
  • Krijg je een stevig pakket wiskunde, met sterke klemtoon op de toepassingen van wiskunde in de technische vakken;
  • Werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;
  • Krijg je een brede algemene vorming.

Extra's

Lessentabel

34
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
aardrijkskunde11
geschiedenis11
lichamelijke opvoeding22
STEM-VAKKEN
wiskunde44
toegepaste chemie11
toegepaste fysica11
elektriciteit33
elektrische schakeltechniek22
ICT-technieken11
mechanica55
elektromechanische processen33

Wat erna?

De richting elektromechanica bereidt je voor op een derde graad tso elektromechanica, een derde graad tso industriële ICT of een derde graad kso industriële kunst. Ook de overstap naar een derde graad tso elektrische installatietechnieken of een derde graad tso mechanische vormgevingstechnieken is mogelijk.