3-4 houttechnieken tso

3-4 houttechnieken tso

2e graad / tso

Hier leer je een project ontleden en ontdek je zelf wat allemaal nodig is om een project te realiseren.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 3-4 houttechnieken tso

In deze richting

  • Leer je in de lessen onderzoek een project ontleden en ontdek je zelf alle materialen, constructies en uitvoeringsmethodes die nodig zijn om een project te realiseren;
  • Maak je uitvoeringstekeningen (CAD), stel je een stappenplan op, maak je de werkvoorbereidingen en bereken je de kostprijs van een project;
  • Oefen je de basistechnieken voor handvaardigheid en het veilig gebruik van de houtbewerkingsmachines;
  • Maak je kennis met NC-gestuurde machines en realiseer je een eigen project;
  • Oefen je wiskundige technieken en methodes;
  • Leer je Nederlands, Frans en Engels functioneel gebruiken;
  • Krijg je een brede algemene vorming.

Extra's

Lessentabel

34
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst22
Nederlands44
Frans22
Engels22
wiskunde33
natuurwetenschappen11
aardrijkskunde11
geschiedenis11
lichamelijke opvoeding22
TECHNISCH-PRAKTISCHE VAKKEN
onderzoek44
organisatie44
uitvoering houttechnieken88

Wat erna?

De richting houttechnieken bereidt je voor op een derde graad tso houttechnieken. Je kan ook overstappen naar de derde graad bso houtbewerking.