3-4 techniek - wetenschappen tso

3-4 techniek - wetenschappen tso

2e graad / tso

Hier krijg je stevige pakken wiskunde en verdiep je je in de wetenschappen met de klemtoon op toepassingen.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 3-4 techniek - wetenschappen tso

In deze richting

  • Krijg je een stevig pakket wiskunde, qua moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met wiskundige aso-richtingen, maar met de klemtoon op toepassingen van wiskunde in de wetenschappen;
  • Bestudeer je in de lessen biologie hoe organismen prikkels ontvangen uit hun omgeving, die verwerken en erop reageren en verdiep je je in biodiversiteit en milieuproblematiek;
  • Verdiep je je in de lessen chemie in de stoffen rondom ons, het periodiek systeem, chemische reacties en chemische bindingen, samengestelde stoffen, gedrag van stoffen in water en kwantitatieve aspecten;
  • Leer je in de lessen fysica over licht, krachten, materie, arbeid en energie, vermogen, gaswetten, temperatuur en faseovergangen;
  • Ontdek je in de lessen labo hoe de thema’s van de drie wetenschappen door waarnemingen, experimenten en metingen toegepast en geconcretiseerd worden;
  • Werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;
  • Krijg je een brede algemene vorming.

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Lessentabel

34
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
aardrijkskunde11
geschiedenis11
lichamelijke opvoeding22
STEM-VAKKEN
wiskunde55
biologie22
chemie44
fysica44
wetenschappelijke projecten11
wetenschappelijk tekenen11

Wat erna?

De richting techniek-wetenschappen-STEM bereidt je voor op de derde graad techniek-wetenschappen. Je kan ook overstappen naar de derde graad tso elektromechanica of naar de derde graad tso industriële ICT.