3-4 wetenschappen aso

3-4 wetenschappen aso

2e graad / aso

Het algemeen secundair onderwijs (aso) heeft een uitgesproken doorstroomfunctie, we bereiden je voor op hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het aso krijg je een breed aanbod vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum. In de afdeling wetenschappen worden de wetenschappen en wiskunde extra uitgediept.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 3-4 wetenschappen aso

In deze richting 

 

  • Word je voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs. 

  • Is de studie van moderne talen belangrijk; de aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

  • Krijg je een flink pakket positieve wetenschappen en wiskunde. 

  • Bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. 

  • Leer je het wetenschappelijk denkproces aan: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie, een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Lessentabel

34
aardrijkskunde11
biologie22
chemie22
Duits01
Engels32
Frans44
fysica22
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
muzikale opvoeding01
Nederlands44
plastische opvoeding10
wiskunde55
talentmodule/STEM/informatica22

Wat erna?

De richting wetenschappen bereidt je voor op een gevarieerde reeks studierichtingen in de derde graad. Logische vervolgopties zijn Moderne talen- wetenschappen en wetenschappen-wiskunde.
De overgang naar Humane wetenschappen of economie is mogelijk mits een schakelcursus.