economie guldensporencollege tweede graad

3 bedrijfswetenschappen

2e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De studierichting

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.
In economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je krijgt inzicht in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden: marktwerking, keuzegedrag van de producent en consument, internationale handel en economische integratie. Daarnaast komen ook accounting en enkele aspecten van vennootschapsrecht aan bod.
Je vertrekt steeds vanuit concrete voorbeelden en cases.

Profiel van de leerling

Je hebt een brede interesse; zowel talen, wetenschappen, wiskunde en de brede maatschappelijk vakken interesseren je. Je hebt specifiek interesse voor economie.
In een domeingebonden doorstroomrichting ligt de focus vooral op de theorie en minder op het toepassen of in de praktijk brengen.

Domeingebonden doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeingebonden geeft enerzijds weer tot welk domein de studierichting behoort. Daarnaast geeft ze ook richting voor de verdere studieloopbaan. Bedrijfswetenschappen behoort tot het domein ‘economie en organisatie’. In de derde graad en het hoger onderwijs is het dan ook logisch om eveneens een richting binnen dit domein te volgen.

Lessentabel

Vak 3 4 (vanaf 24-25)
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
wiskunde 4 4
natuurwetenschappen 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
economie 6 6
informaticawetenschappen 0 1
maatschappelijke vorming 1 0
artistieke vorming 1 1
project 1 0
informatica 1 1
ondernemen/ming 1 2

Wat erna

De logische vervolgrichting voor de derde graad is bedrijfswetenschappen.