economie guldensporencollege tweede graad

4 moderne talen

2e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

De studierichting

Moderne talen is een sterk theoretische richting. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je Duits als een extra vreemde taal.

Enerzijds bestudeer je de talen technisch: grammatica, woordenschat, taalsystematiek,… anderzijds kom je in contact met de literaire kant van de taal: tekstopbouw, literaire analyse,... Het communicatieve aspect van de taal wordt uiteraard uitgebreid geoefend (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Daarnaast komen de communicatiewetenschappen uitgebreid aan bod.

Profiel van de leerling

Je hebt een brede interesse; zowel talen, wetenschappen, wiskunde en de brede maatschappelijk vakken interesseren je. Je hebt specifiek interesse voor Engels, Frans, Duist en Nederlands.

Domeinoverschrijdend doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeinoverschrijdend wil zeggen dat de studierichting niet onder te brengen is in één domein. Vooral in de derde graad komt dit tot uiting; richtingen zijn er vaak ‘tweepolig’. De richting economie-moderne talen bijvoorbeeld hoort zowel thuis in het domein economie als in het domein taal en cultuur.

Lessentabel

Vak 4de jaar
godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 4
Wiskunde 4
biologie 1
chemie 1
fysica 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
eco. en maatsch. vorming 0
Comm. wet. 2
Duits 2
project 2
artistieke vorming 1
Totaal 32

Wat erna

De logische vervolgrichtingen voor de derde graad zijn economie-moderne talen, moderne talen-wetenschappen en taal- en communicatiewetenschappen

Ontdek de huidige richtingen: