architecturale en binnenhuiskunst

5-6 architecturale en binnenhuiskunst kso

DAS
3e graad / KSO
Download brochure

De derde graad architecturale en binnenhuiskunst - STEM is een theoretisch artistiek-creatieve studierichting.

www.daskortrijk.be

Typisch voor deze richting

  • leer je de vaardigheden om jouw ideeën vorm te geven via specifieke manuele en digitale media;
  • manifesteert creativiteit zich in het denkproces bij het ontwikkelen van architecturale vormgeving, interieur-en meubelontwerp, design algemeen;
  • wordt persoonlijke expressie sterk aangemoedigd;
  • wordt de atelieractiviteit opgebouwd rondom de opdrachtproblematiek vanuit de ruimtelijke perceptie, de compositie en vormtaal, realiseer-technische noden, de hedendaagse wooncultuur en maatschappelijke tendensen;
  • krijg je een pakket wiskunde waar de klemtoon sterk ligt op de toepassingen van de wiskunde in de architecturale vakken;
  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;
  • krijg je een brede algemene vorming.

Na de derde graad architecturale en binnenhuiskunst kan je doorstromen naar een professionele bachelor of academische bachelor en master in het hoger (kunst)onderwijs.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen - 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
KUNSTVAKKEN
kunstgeschiedenis 2 2
wetenschap en techniek 4 4
kunst en cultuur 2 2
waarneming en voorstelling 4 4
ontwerp 6 4

Wat erna

Na de derde graad architecturale en binnenhuiskunst – STEM kan je doorstromen naar een professionele bachelor of academische bachelor en master  in het hoger (kunst)onderwijs.