5-6 boekhouden - informatica tso

5-6 boekhouden - informatica tso

3e graad / tso

In deze tso-richting is er een duidelijke klemtoon op bedrijfseconomie (boekhouden) en informatica. Er is een zwaarder pakket wiskunde en minder nadruk op vreemde talen dan in de richting Handel.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 boekhouden - informatica tso

In deze tso-richting:

  • is er een duidelijke klemtoon op bedrijfseconomie (boekhouden) en informatica.
  • is er een zwaarder pakket wiskunde, maar ligt er minder nadruk op vreemde talen dan in de richting Handel.
  • leer je in het vak bedrijfseconomie over boekhouden op 3 vlakken : de boekhouding bij de start van de onderneming, de boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming en de boekhouding als beleidsinstrument.
  • leer je onder meer over financiële verrichtingen, kostprijsberekening, financiering van de onderneming, investeringsbeleid, btw, belastingen, analyse van de jaarrekening.
  • ligt de nadruk in het vak toegepaste informatica op het verwerven van inzicht op verschillende gebieden: leren analyseren en verwerken van problemen, programmeren met verschillende programmeertalen, beheren van grote hoeveelheden data in databases, webdesign via een ontwikkelingspakket, beveiliging van data en informatie in een bedrijf, aanmaken van apps.
  • maak je in het vak project opdrachten die de kennis en vaardigheden van meerdere vakken (informatica, Engels, economie…) combineren. Je oefent ook competenties als presenteren, enquêtes afnemen, filmpjes maken… We organiseren ook seminaries, bedrijfsbezoeken en uitstappen.

Extra's

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
Aardrijkskunde11
Bedrijfseconomie67
Engels33
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands33
Toegepaste informatica55
Wiskunde44
Project10

Wat erna?

Na de derde graad boekhouden-informatica kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding zoals bij- voorbeeld Accountancy fiscaliteit, Bedrijfsmanagement, Handelswetenschappen... Maar ook Toegepaste informatica, nMct, Computer & Cyber Crime professional horen tot de mogelijkheden. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.