5-6 economie - moderne talen aso

5-6 economie - moderne talen aso

3e graad / aso

In deze aso-richting heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Verder kan je helder, logisch, en analytisch denken en ben je kritisch ingesteld. Taal en cultuur behoren tot je interesses.

 

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 economie - moderne talen aso

In deze richting:

  • staan de componenten economie en moderne talen centraal.
  • benaderen we de economie abstract en plaatsen we het economische gebeuren in een brede maatschappelijke context. Je bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
  • behandel je in het deelvak bedrijfswetenschappen de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid : productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid.
  • maak je kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert : het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties door het zelfstandig uitvoeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp.

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
Duits23
economie44
Engels33
esthetica10
Frans44
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
module20
keuzecursussen02
wiskunde33

Wat erna?

De richting economie-moderne talen bereidt je voor op hoger onderwijs.Economie-moderne talen is een breed algemeen vormende richting. De combinatie van de twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, enkel richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen zijn niet evident. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.