5-6 economie - wetenschappen aso

5-6 economie - wetenschappen aso

3e graad / aso

In deze aso-richting heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Je kan helder, logisch, en analytisch denken en bent kritisch ingesteld.

Je hebt interesse voor wetenschappen:

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 economie - wetenschappen aso

In deze richting:

  • staan de componenten economie en wetenschappen centraal
  • benaderen we de economie abstract en plaatsen we het economische gebeuren in een brede maatschappelijke context. Je bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
  • behandel je in het deelvak bedrijfswetenschappen de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid : productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid.
  • maak je kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert : het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.
  • bevat de component wetenschappen de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. We besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen, boeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van gegevens. Onderzoekscompetenties krijgen de nodige aandacht. 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde21
biologie22
chemie22
economie44
Engels22
esthetica10
Frans33
fysica22
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
keuzecursussen02
wiskunde44

Wat erna?

De richting economie-wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na economie-wetenschappen zijn uitgebreid. Er zijn geen beperkingen. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.