5-6 economie - wiskunde aso

5-6 economie - wiskunde aso

3e graad / aso

In deze aso-richting heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Je kan helder, logisch, en analytisch denken en bent kritisch ingesteld.

Het inzichtelijk en analytisch bezig zijn met wiskunde boeit je:

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 economie - wiskunde aso

In deze richting:

  • De componenten Economie en wiskunde staan centraal. 
  • We benaderen de economie abstract en plaatsen het economisch gebeuren in een brede maatschap-pelijke context.
  • In deze studierichting vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. 
  • Wie dat wenst, kan de cursus van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de vrije ruimte. 
  • De studie van de moderne talen neemt een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikke-len van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
economie44
Engels22
esthetica11
Frans33
fysica11
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
module, Duits of wiskunde20
keuzecursussen02
wiskunde66

Wat erna?

De richting economie-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na economie-wiskunde zijn heel uitgebreid. Er zijn geen beperkingen. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.