5-6 elektromechanica - STEM tso

5-6 elektromechanica - STEM tso

3e graad / tso

Wetenschappen - STEM ...

STEM voor de toekomst.
Engineering, gebaseerd op sterke wetenschappen, techniek en wiskunde.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 elektromechanica - STEM tso

In deze richting

  • Leer je fysische wetmatigheden onderzoeken en wetenschappelijk onderbouwen;
  • leer je constructies, constructie-elementen, hydraulische en pneumatische kringen analyseren en ontwerpen;
  • bestudeer je de elektromechanische processen;
  • krijg je een stevig pakket wiskunde met sterke klemtoon op de toepassingen van de wiskunde in de technische vakken;
  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen Engels en Frans;
  • krijg je een brede algemene vorming.

 

 

Extra's

Lessentabel

56
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst22
Nederlands22
Frans22
Engels22
aardrijkskunde - natuurwetenschappen21
geschiedenis11
lichamelijke opvoeding22
STEM - VAKKEN
wiskunde44
mechanica77
elektriciteit55
automatisering56
werkplekleren: stage-10 dagen

Wat erna?

Na de derde graad TSO elektromechanica – STEM kan je doorstromen naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs.