5-6 Grieks - Latijn aso

5-6 Grieks - Latijn aso

3e graad / aso

Je hebt interesse voor literatuur en cultuur. Je bent goed in taal.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 Grieks - Latijn aso

In deze richting:

  • staan de twee taalgebonden componenten Grieks en Latijn centraal.
  • gaat de aandacht naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • neemt ook de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De nadruk ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
  • brengt de component Grieks je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur; je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je ontdekt bovendien dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

 

 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Uitwisselingen

In het zesde jaar krijg je de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject waarbij je o.a. een week gaat logeren in een gastgezin in Spanje, Italië, Tsjechië of een ander Europees land. Dat is de ideale gelegenheid om je blik op de wereld te verruimen en je kennis van het Engels uit te breiden.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
Grieks44
Latijn44
Engels22
Frans33
esthetica11
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
module of Duits20
keuzecursussen02
wiskunde33

Wat erna?

De richting Grieks-Latijn bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden zijn uitgebreid.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen is niet evident.
Logisch zijn vooral studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, rechten, menswetenschappelijke richtingen…