5-6 Grieks - Latijn aso

5-6 Grieks - Latijn aso

3e graad / aso

In deze aso-richting heb je interesse voor literatuur en cultuur. Je bent goed in taal.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 Grieks - Latijn aso

In deze richting:

  • staan de twee taalgebonden componenten Grieks en Latijn centraal.
  • gaat de aandacht naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • neemt ook de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De nadruk ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
  • brengt de component Grieks je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur; je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je ontdekt bovendien dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Extra's

Vrije ruimte

Een richting kan je zelf kiezen. Maar wat als dat ook kan voor enkele vakken? Welkom bij de vrije ruimte van 5 en 6 aso! We werken met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denkt na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk willen voorbereiden op het hoger onderwijs.
Meer info

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
Grieks44
Latijn44
Engels22
Frans33
esthetica11
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
module of Duits20
keuzecursussen02
wiskunde33

Wat erna?

De richting Grieks-Latijn bereidt je voor op hoger onderwijs. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen is niet evident. Logisch zijn vooral studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, rechten, menswetenschappelijke richtingen... De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.