5-6 Grieks - wiskunde aso

5-6 Grieks - wiskunde aso

3e graad / aso

In deze aso-richting heb je interesse voor literatuur en cultuur:

Het inzichtelijk en analytisch bezig zijn met wiskunde boeit je:

Naast wiskunde, ben je ook voor talen sterk.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 Grieks - wiskunde aso

In deze richting:

  • staan de componenten Grieks en wiskunde centraal.
  • gaat de aandacht bij Grieks naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • neemt ook de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De nadruk ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur
  • brengt de component Grieks je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur; je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je ontdekt bovendien dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd. Je kan de cursus van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de vrije ruimte.
  • is je redeneervaardigheid en het probleemoplossend denken erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken.
  • stimuleert een creatieve aanpak onderzoekscompetenties en wiskundige taalvaardigheid.

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Engels22
esthetica11
Frans33
fysica11
geschiedenis22
godsdienst22
Grieks44
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde66
wiskunde of Duits of module20
keuzecursussen02

Wat erna?

De richting Grieks-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. De studierichting Grieks-wiskunde is een breed algemeen vormende richting. De verdere keuzemogelijkheden zijn heel uitgebreid. Er zijn geen beperkingen. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.