5-6 Grieks - wiskunde aso

5-6 Grieks - wiskunde aso

3e graad / aso

Je hebt interesse voor literatuur en cultuur. Het inzichtelijk en analytisch bezig zijn met wiskunde boeit je.
Zowel voor wiskunde als voor talen ben je sterk.

 

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 Grieks - wiskunde aso

In deze richting:

  • staan de componenten Grieks en wiskunde centraal.
  • gaat de aandacht bij Grieks naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • neemt ook de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De nadruk ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur
  • brengt de component Grieks je in contact met meesterwerken van de Griekse literatuur; je tracht er de boodschap en vormgeving van te ontdekken en te interpreteren. Je ontdekt bovendien dat de Griekse auteurs de grondleggers zijn van literaire genres die in het Westen voor het eerst tot bloei zijn gebracht.
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd. Je kan de cursus van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de vrije ruimte.
  • is je redeneervaardigheid en het probleemoplossend denken erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken.
  • stimuleert een creatieve aanpak onderzoekscompetenties en wiskundige taalvaardigheid.

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Uitwisselingen

In het zesde jaar krijg je de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject waarbij je o.a. een week gaat logeren in een gastgezin in Spanje, Italië, Tsjechië of een ander Europees land. Dat is de ideale gelegenheid om je blik op de wereld te verruimen en je kennis van het Engels uit te breiden.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Engels22
esthetica11
Frans33
fysica11
geschiedenis22
godsdienst22
Grieks44
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde66
wiskunde of Duits of module20
keuzecursussen02

Wat erna?

De richting Grieks-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. De studierichting Grieks-wiskunde is een breed algemeen vormende richting.
De verdere keuzemogelijkheden zijn heel uit- gebreid. Er zijn geen beperkingen.