5-6 handel tso

5-6 handel tso

3e graad / tso

Heb je veel ondernemingszin? Heb je interesse voor het bedrijfsleven? Dan is een brede algemene vorming in deze tso-richting iets voor jou. 

De logische vooropleiding is de tweede graad tso Handel. Instappen uit de tweede graad aso of uit een andere tso-richting kan, als je bereid bent een achterstand voor informatica en bedrijfseconomie (boekhouden) weg te werken en als je beschikt over de nodige interesse en aanleg.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 handel tso

In deze richting:

  • krijg je een brede bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van de binnen- en buitenlandse handel, boekhouding, de toegepaste informatica en de moderne talen.
  • komen in het vak bedrijfseconomie drie thema’s aan bod : de onderneming en haar omgeving, het werken in een onderneming, het beleid van een onderneming. Je leert over ondernemend werken als werkgever en werknemer, prijsbepaling, voorraadadministratie, btw-reglementering en boekhoudkundige implicaties, sociale zekerheid en verzekeringen, investeringsbeleid, financieel beleid, personeelsbeleid en duurzaam ondernemen.`
  • leer je ook de beginselen van het burgerlijk recht en het handelsrecht. Er is aandacht voor sociale wetgeving en voor o.a. btw en personenbelasting.
  • gaat er veel aandacht naar vlotte communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als in vreemde talen, met nadruk op de bedrijfscontext.
  • runnen de leerlingen in het zesde jaar een eigen onderneming van a tot z : ze brainstormen, doen marktonderzoeken, bepalen een productaanbod, verzamelen startkapitaal, schrijven een businessplan, organiseren verkoopmomenten en aandeelhoudersvergaderingen… Teamwork is daarbij essentieel.
  • maak je in het vak project opdrachten die vaardigheden en kennis van meerdere vakken (informatica, Engels, economie…) combineren. Je oefent competenties als presenteren, enquêtes afnemen, filmpjes maken… we organiseren ook bedrijfsbezoeken en uitstappen.

Extra's

Laptopproject

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
bedrijfseconomie910
Duits22
Engels33
Frans44
geschiedenis11
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen11
Nederlands33
project10
wiskunde33

Wat erna?

Na de derde graad handel kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied (bedrijfsmanagement, communicatiemanagement,...) of in de lerarenopleiding. Een Se-n-se opleiding binnen het studiegebied handel behoort ook tot de mogelijkheden. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.