5-6 humane wetenschappen aso

5-6 humane wetenschappen aso

3e graad / aso

In deze aso-richting...

 • ... ben je sociaal en creatief.
 • ... heb je interesse voor mens en maatschappij.
 • ... denk je graag dieper na over situaties en dingen die soms evident lijken.
 • ... vorm je en uit je graag jouw mening maar sta je ook open voor die van anderen.
 • ... hou je van interactie tjjdens de les.
Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 humane wetenschappen aso

In deze richting:

 • zijn de hoofdvakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.
 • is zowel in het vijfde als in het zesde jaar een extra uur voor cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. We ontwikkelen specifieke onderzoekscompetenties en zetten in op het uitdiepen van specifieke thema’s.
 • bestudeer je in cultuurwetenschappen:
  • het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving -  de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen
  • verschillende mens- en wereldbeelden
  • de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving
 • bestudeer je in gedragswetenschappen:
  • verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort
  • de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden
  • de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen
  • de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving
  • het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid
  • de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen
 • neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.

 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
cultuurwetenschappen33
onderzoekscompetenties - cultuurwetenschappen11
Engels22
esthetica11
Frans33
gedragswetenschappen33
onderzoekscompetenties - gedragswetenschappen11
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
wiskunde33
Duits of module20
keuzecursussen02

Wat erna?

De richting humane wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na Humane wetenschappen zijn uitgebreid.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident.De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke en sociale richtingen van het hoger onderwijs: psychologie, pedagogie, sociologie, geschiedenis, onderwijs, sociaal werk... De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.