5-6 industriële ICT tso

5-6 industriële ICT tso

3e graad / tso

Wetenschappen - STEM ...

STEM voor de toekomst.
Engineering, gebaseerd op sterke wetenschappen, techniek en wiskunde.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 industriële ICT tso

In deze richting

  • leer je computersystemen en -netwerken installeren, in bedrijf stellen en onderhouden;
  • oefen je procestechniek aan de hand van toepassingssoftware en programmasoftware;
  • leer je in hardware werken met processoren, microcontrollers, PLC’s en interfacing;
  • leer je procesmatig denken met klemtoon op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpgegevens om te komen tot praktische realisaties;
  • krijg je een stevig pakket wiskunde waar de klemtoon sterk ligt op de toepassingen van de wiskunde in de technische vakken;
  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen Engels en Frans;
  • krijg je een brede algemene vorming.

 

 

Extra's

Lessentabel

56
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst22
Nederlands22
Frans22
Engels22
aardrijkskunde - natuurwetenschappen21
geschiedenis11
lichamelijke opvoeding22
STEM - VAKKEN
wiskunde33
hardware: industriële elektriciteit33
hardware: micro-elektronica42
besturingssoftware en programmeren43
procescontrole55
computernetwerken en interfacetechnieken26
werkplekleren: stage-10 dagen

Wat erna?

Na de derde graad tso industriële ICT – STEM kan je doorstromen naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs.