industriële kunst - stem kso

5-6 industriële kunst - STEM kso

DAS
3e graad / KSO
Download brochure

Design & Art School Kortrijk ...

Hier wordt artistiek talent verwend.
Laat artistieke en creatieve dromen naar boven komen!

www.daskortrijk.be

Typisch voor deze richting

In deze richting

  • is er een voortdurende aandacht voor vorm, functie, materiaal en kleur om tot de ontwikkeling te komen van unieke en verrassende producten;
  • wordt de interesse van jongeren voor productvormgeving en design, kunst en technologie vormgegeven via het aanleren van creatieve denkprocessen, teamgericht werken, zelfreflectie en kritisch denken;
  • leer je de vaardigheden om jouw ideeën vorm te geven via specifieke manuele en digitale media, waaronder een ruim pakket 3D-technieken;
  • krijg je een ruim pakket wiskunde en een pakket wetenschappen bedoeld om een ruime basis te vormen voor latere studies;
  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;
  • krijg je een brede algemene vorming;
  • is er een sterke samenwerking met andere actoren binnen de wereld van productontwikkeling en de maakindustrie;
  • worden de hedendaagse en toekomstige evoluties binnen productontwikkeling nauw opgevolgd;
  • beschikt de richting door de inbedding in een technische school over ruime mogelijkheden producten op grote schaal te ontwerpen en af te werken, waardoor de leerlingen concrete ontwerpen kunnen realiseren.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
wiskunde 4 4
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
KUNSTVAKKEN
kunstgeschiedenis 2 2
kunstinitiatie 1 1
wetenschappen 2 2
waarneming en voorstelling 4 4
industriële kunst 8 8

Wat erna

Na de derde graad kso industriële kunst - STEM kan je doorstromen naar een academische bachelor en master in het hoger onderwijs.