5-6 Latijn - moderne talen aso

5-6 Latijn - moderne talen aso

3e graad / aso

In deze aso-richting heb je interesse voor literatuur en cultuur:

Je bent sterk in talen en wil naast Frans en Engels een extra taal studeren nl. Duits.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 Latijn - moderne talen aso

In deze richting:

  • staan de twee taalgebonden componenten Latijn en moderne talen centraal
  • gaat de aandacht bij Latijn naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Door het zelfstandig uit- voeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp worden onderzoekscompetenties ontwikkeld.
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
Duits22
Engels33
esthetica11
Frans44
geschiedenis22
godsdienst22
Latijn44
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
wiskunde33
module20
keuzecursussen02

Wat erna?

De richting Latijn-moderne talen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na Latijn-moderne talen zijn heel uitgebreid. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident. Logische vervolgopleidingen zijn vooral te situeren in de richtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, rechten, menswetenschappelijke richtingen... De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.