5-6 Latijn - moderne talen aso

5-6 Latijn - moderne talen aso

3e graad / aso

Je hebt interesse in taal en cultuur. Je bent sterk in talen en wil naast Frans en Engels een extra taal studeren nl. Duits.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 Latijn - moderne talen aso

In deze richting:

  • staan de twee taalgebonden componenten Latijn en moderne talen centraal
  • gaat de aandacht bij Latijn naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Door het zelfstandig uit- voeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp worden onderzoekscompetenties ontwikkeld. 
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Uitwisselingen

In het zesde jaar krijg je de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject waarbij je o.a. een week gaat logeren in een gastgezin in Spanje, Italië, Tsjechië of een ander Europees land. Dat is de ideale gelegenheid om je blik op de wereld te verruimen en je kennis van het Engels uit te breiden.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
Duits22
Engels33
esthetica11
Frans44
geschiedenis22
godsdienst22
Latijn44
lichamelijke opvoeding22
natuurwetenschappen22
Nederlands44
wiskunde33
module20
keuzecursussen02

Wat erna?

De richting Latijn-moderne talen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na Latijn-moderne talen zijn heel uitgebreid.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident.
Logische vervolgopleidingen zijn vooral te situeren in de richtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, rechten, menswetenschappelijke richtingen...