5-6 Latijn - wetenschappen aso

5-6 Latijn - wetenschappen aso

3e graad / aso

Je bent geboeid door wetenschappen en hebt interesse voor taal en cultuur.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 Latijn - wetenschappen aso

In deze richting:

  • staan de componenten Latijn en wetenschappen centraal
  • gaat de aandacht bij Latijn naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
  • bevat de component wetenschappen de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. We besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen, boeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van gegevens. Onderzoekscompetenties krijgen de nodige aandacht. 
  • neemt ook de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De nadruk ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Uitwisselingen

In het zesde jaar krijg je de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject waarbij je o.a. een week gaat logeren in een gastgezin in Spanje, Italië, Tsjechië of een ander Europees land. Dat is de ideale gelegenheid om je blik op de wereld te verruimen en je kennis van het Engels uit te breiden.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde21
biologie22
chemie22
Engels22
esthetica10
Frans33
fysica22
geschiedenis22
godsdienst22
Latijn44
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde44
keuzecursussen02

Wat erna?

De richting Latijn-wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs.
De studierichting Latijn-wetenschappen is een breed algemeen vormende richting.
De verdere studiemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen.