5-6 Latijn - wiskunde aso

5-6 Latijn - wiskunde aso

3e graad / aso

Je bent sterk voor wiskunde als voor talen. Je hebt interesse in taal en cultuur. Inzichtelijk en analystisch bezig zijn met wiskunde boeit je.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 Latijn - wiskunde aso

In deze richting:

  • staan de componenten Latijn en wiskunde centraal.
  • gaat de aandacht bij Latijn naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd. Je kan de cursus van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de vrije ruimte.
  • is je redeneervaardigheid en het probleemoplossend denken erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken.
  • stimuleert een creatieve aanpak onderzoekscompetenties 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Uitwisselingen

In het zesde jaar krijg je de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject waarbij je o.a. een week gaat logeren in een gastgezin in Spanje, Italië, Tsjechië of een ander Europees land. Dat is de ideale gelegenheid om je blik op de wereld te verruimen en je kennis van het Engels uit te breiden.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Engels21
esthetica10
Frans33
fysica11
geschiedenis22
godsdienst22
Latijn44
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde66
wiskunde of Duits of module20
keuzecursussen02

Wat erna?

De richting Latijn-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. De studierichting Latijn-wiskunde is een breed algemeen vormende richting.
De verdere studiemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen.