5-6 moderne talen - wetenschappen aso

5-6 moderne talen - wetenschappen aso

3e graad / aso

Je bent sterk voor zowel talen als wetenschappen. Taal en cultuur behoren tot je interesses. Het inzichtelijk en analystisch bezig zijn met wetenschappen boeit je.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 moderne talen - wetenschappen aso

In deze richting:

  • staan de componenten Moderne talen en wetenschappen centraal
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties door het zelfstandig uitvoeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp
  • bevat de component wetenschappen de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. We besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen, boeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van gegevens.
  • Onderzoekscompetenties krijgen de nodige aandacht. 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Uitwisselingen

In het zesde jaar krijg je de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject waarbij je o.a. een week gaat logeren in een gastgezin in Spanje, Italië, Tsjechië of een ander Europees land. Dat is de ideale gelegenheid om je blik op de wereld te verruimen en je kennis van het Engels uit te breiden.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde21
biologie22
chemie22
Duits22
Engels33
esthetica10
Frans44
fysica22
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde44
keuzecursussen02

Wat erna?

De studierichting moderne talen- wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. Het is een breed algemeen vormende richting.
De verdere studiemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen.