5-6 moderne talen - wiskunde aso

5-6 moderne talen - wiskunde aso

3e graad / aso

Je bent sterk voor zowel wiskunde als talen. Je hebt interesse in taal en cultuur. Inzichtelijk en analystisch bezig zijn met wiskunde boeit je.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 moderne talen - wiskunde aso

In deze richting:

  • staan de componenten Moderne talen en wiskunde centraal.
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties door het zelfstandig uitvoeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp.
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd. Je kan de cursus van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de vrije ruimte.
  • is je redeneervaardigheid en het probleemoplossend denken erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken.
  • stimuleert een creatieve aanpak onderzoekscompetenties en wiskundige taalvaardigheid. 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Uitwisselingen

In het zesde jaar krijg je de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject waarbij je o.a. een week gaat logeren in een gastgezin in Spanje, Italië, Tsjechië of een ander Europees land. Dat is de ideale gelegenheid om je blik op de wereld te verruimen en je kennis van het Engels uit te breiden.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Duits22
Engels33
esthetica11
Frans44
fysica11
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde66
module of wiskunde20
keuzecursussen02

Wat erna?

De studierichting moderne talen - wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. Het is een breed algemeen vormende richting.
De verdere studiemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen.