5-6 moderne talen - wiskunde aso

5-6 moderne talen - wiskunde aso

3e graad / aso

In deze aso-richting ben je sterk voor zowel wiskunde als talen. Je hebt interesse in taal en cultuur.

Het inzichtelijk en analytisch bezig zijn met wiskunde boeit je:

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 moderne talen - wiskunde aso

In deze richting:

  • staan de componenten Moderne talen en wiskunde centraal.
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties door het zelfstandig uitvoeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp.
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd. Je kan de cursus van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de vrije ruimte.
  • is je redeneervaardigheid en het probleemoplossend denken erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken.
  • stimuleert een creatieve aanpak onderzoekscompetenties en wiskundige taalvaardigheid. 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
Meer info

Uitwisselingen

Je krijgt de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject.
Meer info

Activiteiten

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school? Die wordt óók gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. Dit vakje is te klein om ze op te sommen, maar klik gerust verder...
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde11
biologie11
chemie11
Duits22
Engels33
esthetica11
Frans44
fysica11
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde66
module of wiskunde20
keuzecursussen02

Wat erna?

De studierichting moderne talen - wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. Het is een breed algemeen vormende richting. De verdere studiemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je na het bekijken van deze pagina nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Zeker van je stuk? Dan kan je digitaal inschrijven.