5-6 wetenschappen - wiskunde aso

5-6 wetenschappen - wiskunde aso

3e graad / aso

Je bent geboeid door wetenschappen en geïntrigeerd door wiskunde.

Bekijk de brochure
 

Wat is typisch voor 5-6 wetenschappen - wiskunde aso

In deze richting:

  • staan de componenten wetenschappen en wiskunde centraal. 
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd. Je kan de cursus van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de vrije ruimte.
  • is je redeneervaardigheid en het probleemoplossend denken erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken.
  • stimuleert een creatieve aanpak onderzoekscompetenties en wiskundige taalvaardigheid. 
  • bevat de component wetenschappen de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. We besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen, boeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van gegevens. Onderzoekscompetenties krijgen de nodige aandacht.

 

Extra's

CLIL

De toekomst is meertalig; een toekomst waarop je je wilt voorbereiden. Wil je graag stukken vlotter worden in Frans of Engels? Vind je het belangrijk om je talen vaak te kunnen oefenen? Dan is CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarschijnlijk iets voor jou.
Meer info

Uitwisselingen

In het zesde jaar krijg je de kans deel te nemen aan een uitwisselingsproject waarbij je o.a. een week gaat logeren in een gastgezin in Spanje, Italië, Tsjechië of een ander Europees land. Dat is de ideale gelegenheid om je blik op de wereld te verruimen en je kennis van het Engels uit te breiden.
Meer info

Lessentabel

56
aardrijkskunde21
biologie22
chemie22
Engels22
esthetica11
Frans33
fysica23
geschiedenis22
godsdienst22
lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
wiskunde66
module, Duits of wiskunde20
keuzecursussen02

Wat erna?

De studierichting wetenschappen-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs.
De verdere studiemogelijkheden na Wetenschappen-wiskunde zijn heel uitgebreid. Er zijn geen beperkingen.