5 applicatie- en databeheer

3e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

Applicatie- en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je leert onderzoekend en contextgericht inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling.

Je leert denken in functie van het proces en bent technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer en netwerkarchitectuur. Je leert fouten identificeren en oplossen.

Typisch voor deze richting

  • Je leert over datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur.
  • Je werkt en test applicaties uit en stelt ze in werking bij de gebruiker.
  • Je verzorgt het onderhoud van webapplicaties.

Dubbele finaliteit

Een dubbele finaliteit bereidt je voor op verder studeren in hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen) of op de arbeidsmarkt.

De richtingen combineren een algemene vorming met technische vorming en praktijk.

Extra's

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

We zetten in op het contact met het bedrijfsleven door bv. bedrijfsbezoeken of 'Ondernemer voor de klas'. In het 6e jaar ruil je de schoolbanken enkele dagen in voor een werkplek. Daar pas je toe wat je in de klas hebt geleerd en je doet nieuwe ervaringen op. 
Je leraren komen op stagebezoek. Ook voor hen voegt dit een extra dimensie aan de lessen toe.

Concreet gaat het over de volgende stages:

  • Stage 6 Communicatie en Media: 3 weken
  • Stage 6 Toerisme: 3 weken
  • Stage 6 Secretariaat-Talen: 2 weken
  • Stage 6 Informaticabeheer: 2 weken

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 2
Engels 4 3
Frans 3 3
wiskunde 3 3
applicatie- en databaheer 12 12
keuzecursussen 0 1
mens en samenleving 0 1

Wat erna

De richting applicatie- en databeheer bereidt je voor op hoger onderwijs alsook op de arbeidsmarkt. De verdere mogelijkheden staan op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren