5 bedrijfsorganisatie

3e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

Bedrijfsorganisatie is een theoretische en praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De studierichting biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. 

Je ontwikkelt competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Je ondersteunt HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekening.

Typisch voor deze richting

  • Je leert aspecten van de macro- en micro economie.
  • Je bestudeert de doelstellingen en werking van een onderneming.
  • Je bekijkt de fiscaliteit met aandacht voor de personen- en vennootschapsbelasting en btw.
  • In boekhouden en financieel beheer heb je aandacht voor accounting, analyse van de jaarrekening, debiteurenbeheer en kostprijsberekening.
  • In Human Resources bekijk je de instroom en tewerkstelling, sociaal-juridisch advies, loonberekeningen en personeelsadministratie.
  • Het vak wiskunde behandelt in deze studierichting met extra aandacht de financiële wiskunde.

Dubbele finaliteit

Een dubbele finaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen) of op de arbeidsmarkt.

De richtingen combineren algemene vorming met technische vorming en praktijk.

Extra's

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

We zetten in op het contact met het bedrijfsleven door bv. bedrijfsbezoeken of 'Ondernemer voor de klas'. In het 6e jaar ruil je de schoolbanken enkele dagen in voor een werkplek. Daar pas je toe wat je in de klas hebt geleerd en je doet nieuwe ervaringen op. 
Je leraren komen op stagebezoek. Ook voor hen voegt dit een extra dimensie aan de lessen toe.

Concreet gaat het over de volgende stages:

  • Stage 6 Communicatie en Media: 3 weken
  • Stage 6 Toerisme: 3 weken
  • Stage 6 Secretariaat-Talen: 2 weken
  • Stage 6 Informaticabeheer: 2 weken

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 2
Engels 3 3
Frans 3 3
Duits 1 0
wiskunde 2 3
bedrijfsorganisatie 13 13
keuzecursussen 0 1

Wat erna

Na de derde graad Bedrijfsorganisatie kan je terecht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Als je zeker bent van je stuk kan je inschrijven.