5 bedrijfswetenschappen

3e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en vooral bedrijfswetenschappen. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van een onderneming. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

 

Typisch voor deze richting

 • Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen
 • Strategische planning en marketingbeleid kent straks geen geheimen meer voor je.
 • Je maakt kennis met de aspecten van financiering, accounting en analyse van de jaarrekening.
 • Je leert kostprijsberekening en de aspecten van sociaal en fiscaal recht.
 • Ook Human Resources Management en Supply Chain Management komen aan bod.
 • In wiskunde krijg je een pakket uitgebreide wiskunde in functie van economie. Je maakt kennis met matrices, functies, integralen en statistiek.
 • In het vak Informaticawetenschappen bestudeer je informatie- en databeheer. 
 • In vergelijking met economie-moderne talen is er in deze richting veel meer tijd voor de economie en bedrijfswetenschappen en minder aandacht voor de algemene vakken. Het pakket wiskunde is precies hetzelfde. 
Image
K3-economie

Domeingebonden doorstroomfinaliteit

Een doorstroomfinaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen). Het zijn dus abstract-theoretische studierichtingen met een breed aanbod aan vakken. Zowel talen, wetenschappen, wiskunde en brede maatschappelijke vakken vullen het curriculum.

Domeingebonden geeft enerzijds weer tot welk domein de studierichting behoort. Daarnaast geeft ze ook richting voor de verdere studieloopbaan. Bedrijfswetenschappen behoort tot het domein 'Economie en organisatie'. In het hoger onderwijs is het dan ook logisch om eveneens een richting binnen dit domein te volgen.

Extra's

Je lessenpakket zelf samenstellen? Het kan in de vrije ruimte van het vijfde jaar! We werken met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denkt na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk willen voorbereiden op het hoger onderwijs.

Duits

We starten met een opfrissing van de leerstof uit het vierde jaar. Daarna breiden we je talenkennis uit: we zetten in op grammatica en woordenschat. We kiezen voor de praktische aanpak: we lezen authentieke teksten (vb. brochures van de toeristische dienst), we maken kennis met Duitse producten (vb. Haribo), we leren zakelijk telefoneren,... Ook actualiteit en cultuur komen uitgebreid aan bod: ‘in 100 Sekunden’, het Oktoberfest, de carnavalstraditie, de Berlinale, ...

Wiskunde

Je volgt al 6 uur wiskunde en je wil je er nog verder in verdiepen? Deze cursus doet je de wondere wereld van de wiskunde achter alledaagse dingen ontdekken. We verdiepen ons in de logica en in de wereld van spionage en beveiliging. Dit kadert in Junior College wiskunde van de K.U.Leuven en gebeurt in samenwerking met de KULAK. Alleen voor de echte liefhebbers van wiskunde! 

Module

In het eerste trimester worden je onderzoeksvaardigheden aangescherpt. Je start als junior researcher en werkt met je team een theoretische casus uit. Dat is een actueel thema dat aansluit bij je leefwereld. Op het einde van je onderzoek bundel je alle bevindingen en deel je die met andere onderzoeksteams in een open debat waarbij ieder team zijn resultaten voorstelt en kritische vragen beantwoordt.
In het tweede trimester kies je ofwel MOOC, ofwel Society Hacks ofwel EYP.

 • Binnen MOOC volg je een trimester lang een Massive open online cursus naar keuze, in samenwerking met verschillende universiteiten. Een MOOC volg je individueel en is Engelstalig.
 • Kies je voor SOCIETY HACKS, dan zet je je onderzoeksvaardigheden in op een praktische manier.  Je ontwikkelt in team een dienst of product voor een externe partner. Dit traject is Nederlandstalig.
 • Kies je voor EYP (European Youth Parliament), dan stap je in een simulatie van de werking van het Europees parlement. Je houdt van debatteren en je hebt interesse voor de actualiteit. Dit project is Engelstalig. Het kadert in een groter geheel van internationalisering op onze campus.

In het derde trimester bundel je alle vaardigheden en werk je aan je financiële geletterdheid. Je verwerft inzicht in het hoger onderwijs en je toekomst.  

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Image
K3-CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
In 5aso kunnen we leerlingen een aantal vakken met CLIL Engels aanbieden. 
In de derde graad leggen we de lat hoog voor talen en CLIL past in die visie. CLIL biedt je de kans om vaker en in allerlei situaties de vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf en zorgt voor een grote motivatie CLIL bereidt ook uitstekend voor op hoger onderwijs.

In het vijfde jaar aso kan je kiezen voor CLIL-esthetica en CLIL-Latijn.
Ook in de vrije ruimte zijn er kansen voor CLIL als je binnen Module kiest voor werken met MOOCs of als je deelneemt aan het EYP project. 

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. De gasten komen in het voorjaar, onze leerlingen reizen naar Zuid-Afrika in augustus.

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
geschiedenis 2 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Engels 3 2
Frans 3 3
Duits 0 2
wiskunde 3 4
informaticawetenschappen 1 1
bedrijfswetenschappen 8 8
module 2 0
keuzecursussen 0 2

Wat erna

De richting bedrijfswetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. Je kan in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren