5 taal en communicatie

3e graad / Dubbele finaliteit
Download brochure

Taal en communicatie is een theoretische en praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De studierichting legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.
Je verdiept je in communicatieprincipes en -modellen, -processen, -theorieën. Je ondersteunt realisaties en coördinatie van communicatieprojecten en -acties, rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.

Typisch voor deze richting

 • Je krijgt een uitgebreid pakket Nederlands. Je leert teksten schrijven en herformuleren naar verschillende doelen en doelgroepen. Inzicht in de relatie tussen communicatie en taalgebruikers is daarbij nodig. 

 • We verwachten van leerlingen een uitstekende taalbeheersing en de nodige ambitie en inzet om foutloos te kunnen schrijven. 

 • Je krijgt een uitgebreid pakket Engels en Frans met nadruk op communicatieve vaardigheden. 

 • In het vak Duits ligt de nadruk ook op communicatieve vaardigheden.

 • Je leert communicatieprojecten voorbereiden en uitvoeren. Daarin zit vergaderingen voorbereiden, verslagen maken en opstellen en helpen met realiseren van een communicatieplan, beheren van data. Soms is het ook nodig de handen uit de mouwen te steken. 

 • Je leert deskundig omgaan met media en communicatieplatformen.

 • Ook het ontwikkelen en uitwerken van communicatieproducten en -tools met ICT als middel behoort tot het lessenpakket.

Dubbele finaliteit

Een dubbele finaliteit bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en/of master-opleidingen) of op de arbeidsmarkt.

De richtingen combineren algemene vorming met technische vorming en praktijk.

Extra's

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

We zetten in op het contact met het bedrijfsleven door bv. bedrijfsbezoeken of 'Ondernemer voor de klas'. In het 6e jaar ruil je de schoolbanken enkele dagen in voor een werkplek. Daar pas je toe wat je in de klas hebt geleerd en je doet nieuwe ervaringen op. 
Je leraren komen op stagebezoek. Ook voor hen voegt dit een extra dimensie aan de lessen toe.

Concreet gaat het over de volgende stages:

 • Stage 6 Communicatie en Media: 3 weken
 • Stage 6 Toerisme: 3 weken
 • Stage 6 Secretariaat-Talen: 2 weken
 • Stage 6 Informaticabeheer: 2 weken

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
Duits 2 1
wiskunde 2 2
communicatie en PR 6 6
digital design 2 2
media en actualiteit 2 1
keuzecursussen 0 1
mens en samenleving 0 1

Wat erna

Na de derde graad Taal en communicatie kan je terecht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde nl. communicatiemanagement, journalistiek, media en entertainment business. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Als je zeker bent van je stuk kan je inschrijven.