5 technologische wetenschappen en engineering

3e graad / Doorstroom finaliteit
Download brochure

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

Typisch voor deze richting

  • sterke basisvorming in functie van hoger onderwijs
  • theoretisch en abstracte leerinhouden
  • uitgebreide wetenschappen
  • gevorderde wiskunde met uitbreiding in functie van masterstudies
  • sterk pakket informatica
  • eigen ontwerpen en oplossingen voor maatschappelijke en technologische vraagstukken.

Lessentabel

5 6
BASISVORMING
godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
GFL en economische doelen 1 0
biologie 1 0
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
SPECIFIEKE VORMING
wiskunde 7 7
chemie 2 1
fysica 5 6
STEM en Engineering 3 5

Wat erna

De richting technologische wetenschappen en engineering bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere mogelijkheden staan op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren