BI

6 boekhouden - informatica tso

3e graad / TSO
Download brochure

In deze tso-richting boekhouden-informatica is er een duidelijke klemtoon op zowel bedrijfseconomie als op  informatica. Je hebt een grote interesse in software en programmeren en kan goed analytisch denken. Er is een zwaarder pakket wiskunde en minder nadruk op vreemde talen dan in de richting Handel.

Typisch voor deze richting

  • In het vak bedrijfseconomie leer je over boekhouden op 3 vlakken: de boekhouding bij de start van de onderneming, de boekhoudkundige verrichtingen bij het runnen van de onderneming en de boekhouding als beleidsinstrument.
  • Je leert over financiële verrichtingen, kostprijsberekening, financiering van de onderneming, investeringsbeleid, btw, belastingen, analyse van de jaarrekening.
  • Bij toegepaste informatica verwerf je inzicht in het leren analyseren en verwerken van problemen, programmeren met verschillende programmeertalen, beheren van grote hoeveelheden data in databases, webdesign, beveiliging van data, aanmaken van apps.
  • We organiseren ook seminaries, bedrijfsbezoeken en uitstappen.

Extra's

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 6 7
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Toegepaste informatica 5 5
Wiskunde 4 4
Project 1 0

Wat erna

Na de derde graad boekhouden-informatica kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding zoals bij- voorbeeld Accountancy fiscaliteit, Bedrijfsmanagement, Handelswetenschappen... Maar ook Toegepaste informatica, nMct, Computer & Cyber Crime professional horen tot de mogelijkheden. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren