BW

6 bouw- en houtkunde tso

3e graad / TSO
Download brochure

In deze richting

  • Leer je fysische wetmatigheden onderzoeken en wetenschappelijk onderbouwen;
  • leer je bouwconstructies ontwerpen en vormgeven in 2D en 3D met behulp van moderne CAD– programma’s;
  • leer je over de administratie, de regelgeving, de kostprijsberekeningen en de veiligheidsaspecten van het bouwproces;
  • bestudeer je het volledig bouwproces met aandacht voor de constructiemethoden, stabiliteit, isolatiemethoden, geïntegreerde technieken en duurzaam bouwen;
  • krijg je een stevig pakket wiskunde waar de klemtoon sterk ligt op de toepassingen van de wiskunde in de technisch-wetenschappelijke vakken;
  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen Engels en Frans;
  • krijg je een brede algemene vorming.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
aardrijkskunde - natuurwetenschappen 2 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
STEM - VAKKEN
wiskunde 4 4
bouwmanagement 2 2
constructies en materialen 3 3
ontwerp en vormgeving 4 5
infrastructuurwerken 2 2
toegepaste bouw- en houtwetenschappen 4 4
studie van praktische uitvoeringen 2 2
werkplekleren: stage 10 dagen

Wat erna

Na de derde graad tso bouw- en houtkunde - STEM kan je doorstromen naar een master of bachelor in het hoger onderwijs.