Centrale verwarming en sanitaire installaties bso

6 centrale verwarming en sanitaire installaties bso

3e graad / BSO
Download brochure

Mechanica ...

Hier draait het goed.
IJzersterk, staalhard en duurzaam in de tijd!

Typisch voor deze richting

In deze richting

  • leer je tekeningen en schema’s lezen en uitvoeringstekeningen maken;
  • voer je buisnetwerken in centrale verwarming en sanitaire installaties uit;
  • voer je elektrische voorzieningen in centrale verwarming en sanitaire installaties uit;
  • leer je de huidige wetgeving inherent aan centrale verwarmingsinstallaties naleven;
  • oefen je onderhoudswerken aan centrale verwarmingsinstallaties;
  • wordt de algemene vorming thematisch en projectmatig benaderd;
  • leer je het Frans én het Engels functioneel gebruiken.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
project algemene vakken 4 4
lichamelijke opvoeding 2 2
TECHNISCH-PRAKTISCHE VAKKEN
technische vorming CV en sanitaire installaties 8 9
uitvoering CV en sanitaire installaties 16 15
werkplekleren: stage - 10 dagen

Wat erna

Na je opleiding word je tewerkgesteld als monteur van centrale verwarmingsinstallaties of sanitair installateur.