cm in tv studio

6 communicatie en media tso

3e graad / TSO
Download brochure

In deze tso-richting communicatie en media heb je een duidelijke interesse voor communicatieve vaardigheden, economie en marketing. Verder heb je een sterke, algemene interesse in de actualiteit, algemene cultuur, kunst,... Je bent goed in vreemde talen en hebt daarvoor voldoende voorkennis. 

Typisch voor deze richting

  • Je verwerft mediawijsheid door bewust te leren omgaan met informatie uit de actualiteit.
  • Er gaat veel aandacht naar kritisch denken en persoonlijkheidsvorming.
  • Je leert op een doeltreffende en professionele manier communiceren in verschillende contexten.
  • Je oefent probleemoplossende vaardigheden.
  • De lessen zijn sterk communicatief en interactief: rollenspel, groepsdiscussie, bespreken van tv-uitzendingen, krantenartikels, …
  • De nieuwste technologieën, denk maar aan computer, multimedia, opmaakprogramma's en presentatietechnieken hebben binnenkort geen geheimen meer.

Extra's

We zetten in op het contact met het bedrijfsleven door bv. bedrijfsbezoeken of 'Ondernemer voor de klas'. In het 6e jaar ruil je de schoolbanken enkele dagen in voor een werkplek. Daar pas je toe wat je in de klas hebt geleerd en doe je nieuwe ervaringen op. 
 

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
communicatie en media 10 10
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
toegepaste economie 2 2
wiskunde 2 2

Wat erna

Na de derde graad communicatie en media kan je doorstromen naar een professionele bachelor in het studiegebied economie of toerisme (communication management, event management, of- fice management...). Een opleiding journalistiek of bachelor onderwijs behoort ook tot de mogelijkheden net als een Se-n-se opleiding. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen', waar deze richting als 'onthaal en public relations' wordt aangegeven.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren