Image
K3 economie

6 economie - moderne talen aso

3e graad / ASO
Download brochure

In deze aso-richting economie - moderne talen heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Verder kan je logisch en analytisch denken en ben je kritisch ingesteld. Je hebt een sterke interesse voor literatuur en cultuur en je wil naast Frans en Engels ook Duits leren. 

 

Typisch voor deze richting

  • We benaderen de economie abstract en plaatsen het economische gebeuren in een brede maatschappelijke context. 
  • In het deelvak bedrijfswetenschappen leer je over de problemen en relaties binnen het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid.
  • Je maakt kennis met basisbegrippen uit het burgerlijk recht en uit het sociaal en fiscaal recht.
  • De moderne talen staan centraal. In de vakken Frans, Engels en Duits gaat de aandacht naar de communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal, onderzoekscompetenties en de kennismaking met anderstalige literatuur. 
boek

Extra's

Je lessenpakket zelf samenstellen? Het kan in de vrije ruimte van 6 aso! We werken met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denkt na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk willen voorbereiden op het hoger onderwijs.

6aso

Alle laatstejaars kunnen 2 uur per week zelf kiezen! Zo stel je als het ware zelf je programma samen.
Bekijk de video voor een compleet overzicht en voor inspiratie! 

Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes van elk 10 weken die je telkens zelf invult door te kiezen uit een ruime waaier aan keuzecursussen als anatomie, recht, statistiek, filosofie, sociologie, economie, verpleegkunde, Italiaans, Spaans, wiskunde, ... 

Deze keuzecursussen organiseren we vaak in samenspraak met de hogescholen en/of universiteiten. Ze laten je proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, ze willen een hulp zijn bij je studiekeuze en ze geven je alvast een voorsprong. 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Image
K3-CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
In 5 domeinoverschrijdende doorstroom kunnen we leerlingen een aantal vakken met CLIL Engels aanbieden. 
In de derde graad leggen we de lat hoog voor talen en CLIL past in die visie. CLIL biedt je de kans om vaker en in allerlei situaties de vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf en zorgt voor een grote motivatie CLIL bereidt ook uitstekend voor op hoger onderwijs.

In het vijfde jaar domeinoverschrijdende doorstroom kan je kiezen voor CLIL-esthetica en CLIL-Latijn.
Ook in Module5 zijn er kansen voor CLIL als je kiest voor werken met MOOCs of als je deelneemt aan het EYP project. 

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
Duits 2 3
economie 4 4
Engels 3 3
esthetica 1 0
Frans 4 4
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
module 2 0
keuzecursussen 0 2
wiskunde 3 3

Wat erna

De richting economie-moderne talen bereidt je voor op hoger onderwijs.Economie-moderne talen is een breed algemeen vormende richting. De combinatie van de twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, enkel richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen zijn niet evident. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren