wetenschappen aso

6 economie - wetenschappen aso

3e graad / ASO
Download brochure

In deze aso-richting economie - wetenschappen heb je belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen. Je kan inzichtelijk en analytisch werken, je bent geboeid door wetenschappen en je hebt voldoende voorkennis vanuit het 4e jaar.

 

Typisch voor deze richting

  • We benaderen de economie abstract en plaatsen het economische gebeuren in een brede maatschappelijke context. 
  • In het deelvak bedrijfswetenschappen leer je over de problemen en relaties binnen het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid.
  • Je maakt kennis met basisbegrippen uit het burgerlijk recht en uit het sociaal en fiscaal recht.
  • Instappen in 5economie kan vanuit elke studierichting 4aso.
  • In het 6e jaar kan je het vakkenpakket uitbreiden met keuzevakken in de Vrije ruimte. Zie Extra's.
BI
labo
  • De vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan het kritisch en inzichtelijk verwerken ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal etc. 
  • Leerlingen die zich voorbereiden op het toegangsexamen (tand)arts kunnen intekenen voor de extra sessies die de leraren wetenschappen geven op de campus. 

Extra's

Je lessenpakket zelf samenstellen? Het kan in de vrije ruimte van het 5 en 6e jaar in de Doorstroomfinaliteit! We werken met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denkt na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk willen voorbereiden op het hoger onderwijs.

Doorstroom 5e jaar

In het 5e jaar zijn er 2 mogelijkheden: extra wiskunde en module. 

Module

In het eerste trimester worden je onderzoeksvaardigheden aangescherpt. Je start als junior researcher en werkt met je team een theoretische casus uit. Dat is een actueel thema dat aansluit bij je leefwereld. Op het einde van je onderzoek bundel je alle bevindingen en deel je die met andere onderzoeksteams in een open debat waarbij ieder team zijn resultaten voorstelt en kritische vragen beantwoordt.
In het tweede trimester kies je ofwel MOOC, ofwel Society Hacks ofwel EYP.

  • Binnen MOOC volg je een trimester lang een Massive open online cursus naar keuze, in samenwerking met verschillende universiteiten. Een MOOC volg je individueel en is Engelstalig.
  • Kies je voor SOCIETY HACKS, dan zet je je onderzoeksvaardigheden in op een praktische manier.  Je ontwikkelt in team een dienst of product voor een externe partner. Dit traject is Nederlandstalig.
  • Kies je voor EYP (European Youth Parliament), dan stap je in een simulatie van de werking van het Europees parlement. Je houdt van debatteren en je hebt interesse voor de actualiteit. Dit project is Engelstalig. Het kadert in een groter geheel van internationalisering op onze campus.

In het derde trimester bundel je alle vaardigheden en werk je aan je financiële geletterdheid. Je verwerft inzicht in het hoger onderwijs en je toekomst.  

Wiskunde

Je volgt al 6 uur wiskunde en je wil je er nog verder in verdiepen? Deze cursus doet je de wondere wereld van de wiskunde achter alledaagse dingen ontdekken. We verdiepen ons in de logica en in de wereld van spionage en beveiliging. Dit kadert in Junior College wiskunde van de K.U.Leuven en gebeurt in samenwerking met de KULAK. Deze cursus kies je voor het hele schooljaar. Ze is bedoeld voor de echte liefhebbers van wiskunde en voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

Doorstroom 6e jaar 

Alle laatstejaars in de doorstroomfinaliteit kunnen 2 uur per week zelf kiezen! Er zijn ontzettend veel mogelijke cursussen om uit te kiezen. Zo stel je als het ware zelf je programma samen.
Bekijk de video voor een compleet overzicht en voor inspiratie! 

Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes van elk 10 weken die je telkens zelf invult door te kiezen uit een ruime waaier aan keuzecursussen als anatomie, recht, statistiek, filosofie, sociologie, economie, verpleegkunde, Italiaans, Spaans, wiskunde, ... 

Deze keuzecursussen organiseren we vaak in samenspraak met de hogescholen en/of universiteiten. Ze laten je proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, ze willen een hulp zijn bij je studiekeuze en ze geven je alvast een voorsprong. 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Image
K3-CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
In 5 domeinoverschrijdende doorstroom kunnen we leerlingen een aantal vakken met CLIL Engels aanbieden. 
In de derde graad leggen we de lat hoog voor talen en CLIL past in die visie. CLIL biedt je de kans om vaker en in allerlei situaties de vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf en zorgt voor een grote motivatie CLIL bereidt ook uitstekend voor op hoger onderwijs.

In het vijfde jaar domeinoverschrijdende doorstroom kan je kiezen voor CLIL-esthetica en CLIL-Latijn.
Ook in Module5 zijn er kansen voor CLIL als je kiest voor werken met MOOCs of als je deelneemt aan het EYP project. 

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 2 1
biologie 2 2
chemie 2 2
economie 4 4
Engels 2 2
esthetica 1 0
Frans 3 3
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
keuzecursussen 0 2
wiskunde 4 4

Wat erna

De richting economie-wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na economie-wetenschappen zijn uitgebreid. Er zijn geen beperkingen. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren