Elektrische installaties bso

6 elektrische installaties bso

3e graad / BSO
Download brochure

Elektriciteit ...

Hier brandt de lamp: hoog tijd voor elektriciteit.
Stroom vol spanning met ons mee naar morgen!

Typisch voor deze richting

In deze richting

  • leer je industriële installaties in gebouwen voor industriële productie installeren en renoveren;
  • leer je gemengde installaties (deels residentieel, deels industrieel) in utilitaire gebouwen zoals appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen en ziekenhuizen installeren en renoveren;
  • leer je machinesturingen begrijpen en uitvoeren;
  • werken we met trainer modules voor opdrachten, zo wordt altijd de meest recente technologie geoefend;
  • versterken we de technische en praktische vorming door samenwerkingen met bedrijven uit de regio;
  • wordt de algemene vorming thematisch en projectmatig benaderd;
  • leer je het Frans én het Engels functioneel gebruiken.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
project algemene vakken 4 4
lichamelijke opvoeding 2 2
TECHNISCH-PRAKTISCHE VAKKEN
technische vorming elektrische installaties 8 8
uitvoering elektrische installaties 16 16
werkplekleren: stage - 10 dagen

Wat erna

Vervolgopleidingen:
Na de derde graad bso elektrische installaties kan je doorstromen naar het zevende specialisatiejaar bso industriële elektriciteit.

Tewerkstellingsmogelijkheden:
Na je opleiding word je tewerkgesteld als residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotechnisch installateur, hersteller witgoed, bordenbouwer.