Elektromechanica - STEM

6 elektromechanica - STEM tso

3e graad / TSO
Download brochure

Wetenschappen - STEM ...

STEM voor de toekomst.
Engineering, gebaseerd op sterke wetenschappen, techniek en wiskunde.

Typisch voor deze richting

In deze richting

  • Leer je fysische wetmatigheden onderzoeken en wetenschappelijk onderbouwen;
  • leer je constructies, constructie-elementen, hydraulische en pneumatische kringen analyseren en ontwerpen;
  • bestudeer je de elektromechanische processen;
  • krijg je een stevig pakket wiskunde met sterke klemtoon op de toepassingen van de wiskunde in de technische vakken;
  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen Engels en Frans;
  • krijg je een brede algemene vorming.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
aardrijkskunde - natuurwetenschappen 2 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
STEM - VAKKEN
wiskunde 4 4
mechanica 7 7
elektriciteit 5 5
automatisering 5 6
werkplekleren: stage - 10 dagen

Wat erna

Na de derde graad TSO elektromechanica – STEM kan je doorstromen naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs.