ll in opnamestudio

6 humane wetenschappen aso

3e graad / ASO
Download brochure

In deze aso-richting humane wetenschappen ben je sociaal en creatief en heb je interesse voor mens en maatschappij. Je denkt graag dieper na over situaties en dingen die soms evident lijken. Je kan je eigen mening vormen en uiten maar maar staat ook open voor die van anderen. Je houdt van interactie tijdens de les.

Typisch voor deze richting

 • De twee hoofdvakken zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. 
 • In het vak gedragswetenschappen bestudeer je:
  • verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort
  • de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden
  • de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen en hun samenhang
  • het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid
  • de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.
 • In het vak cultuurwetenschappen bestudeer je:
  • hoe organisaties in de samenleving functioneren
  • verschillende mens- en wereldbeelden en opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving;
  • de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving.
 • In het 6e jaar kunnen leerlingen in de Vrije ruimte kiezen voor statistiek, filosofie etc om zich nog beter voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Extra's

Je lessenpakket zelf samenstellen? Het kan in de vrije ruimte van 5 en 6 aso! We werken met vernieuwende lesmethodes en nieuwe evaluatievormen. We zetten je aan tot levenslang leren. Je denkt na over je eigen mogelijkheden, over je toekomstperspectieven. We willen je zo goed mogelijk willen voorbereiden op het hoger onderwijs.

5aso

In het 5e jaar zijn er drie mogelijkheden: Duits, extra wiskunde en module. Bekijk het filmpje voor een duidelijk overzicht! 

Duits

We starten met een opfrissing van de leerstof uit het vierde jaar. Daarna breiden we je talenkennis uit: we zetten in op grammatica en woordenschat. We kiezen voor de praktische aanpak: we lezen authentieke teksten (vb. brochures van de toeristische dienst), we maken kennis met Duitse producten (vb. Haribo), we leren zakelijk telefoneren,... Ook actualiteit en cultuur komen uitgebreid aan bod: ‘in 100 Sekunden’, het Oktoberfest, de carnavalstraditie, de Berlinale, ...

Wiskunde

Je volgt al 6 uur wiskunde en je wil je er nog verder in verdiepen? Deze cursus doet je de wondere wereld van de wiskunde achter alledaagse dingen ontdekken. We verdiepen ons in de logica en in de wereld van spionage en beveiliging. Dit kadert in Junior College wiskunde van de K.U.Leuven en gebeurt in samenwerking met de KULAK. Alleen voor de echte liefhebbers van wiskunde! 

Module

In het eerste trimester worden je onderzoeksvaardigheden aangescherpt. Je start als junior researcher en werkt met je team een theoretische casus uit. Dat is een actueel thema dat aansluit bij je leefwereld. Op het einde van je onderzoek bundel je alle bevindingen en deel je die met andere onderzoeksteams in een open debat waarbij ieder team zijn resultaten voorstelt en kritische vragen beantwoordt.
In het tweede trimester kies je ofwel MOOC, ofwel Society Hacks ofwel EYP.

 • Binnen MOOC volg je een trimester lang een Massive open online cursus naar keuze, in samenwerking met verschillende universiteiten. Een MOOC volg je individueel en is Engelstalig.
 • Kies je voor SOCIETY HACKS, dan zet je je onderzoeksvaardigheden in op een praktische manier.  Je ontwikkelt in team een dienst of product voor een externe partner. Dit traject is Nederlandstalig.
 • Kies je voor EYP (European Youth Parliament), dan stap je in een simulatie van de werking van het Europees parlement. Je houdt van debatteren en je hebt interesse voor de actualiteit. Dit project is Engelstalig. Het kadert in een groter geheel van internationalisering op onze campus.

In het derde trimester bundel je alle vaardigheden en werk je aan je financiële geletterdheid. Je verwerft inzicht in het hoger onderwijs en je toekomst.  

6aso

Alle laatstejaars kunnen 2 uur per week zelf kiezen! Zo stel je als het ware zelf je programma samen.
Bekijk de video voor een compleet overzicht en voor inspiratie! 

Het schooljaar wordt verdeeld in 3 periodes van elk 10 weken die je telkens zelf invult door te kiezen uit een ruime waaier aan keuzecursussen als anatomie, recht, statistiek, filosofie, sociologie, economie, verpleegkunde, Italiaans, Spaans, wiskunde, ... 

Deze keuzecursussen organiseren we vaak in samenspraak met de hogescholen en/of universiteiten. Ze laten je proeven van wat het hoger onderwijs te bieden heeft, ze willen een hulp zijn bij je studiekeuze en ze geven je alvast een voorsprong. 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Image
K3-CLIL

De toekomst is meertalig. Ook het hoger onderwijs is vaak meertalig. We willen je hierop voorbereiden. CLIL (Content and Language Integrated Learning) in de derde graad betekent dat je lessen van een niet-taalvak, of een gedeelte ervan, volgt in het Engels.
In 5aso kunnen we leerlingen een aantal vakken met CLIL Engels aanbieden. 
In de derde graad leggen we de lat hoog voor talen en CLIL past in die visie. CLIL biedt je de kans om vaker en in allerlei situaties de vreemde taal te spreken. Dat vergroot de spreekdurf en zorgt voor een grote motivatie CLIL bereidt ook uitstekend voor op hoger onderwijs.

In het vijfde jaar aso kan je kiezen voor CLIL-esthetica en CLIL-Latijn.
Ook in de vrije ruimte zijn er kansen voor CLIL als je binnen Module kiest voor werken met MOOCs of als je deelneemt aan het EYP project. 

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. De gasten komen in het voorjaar, onze leerlingen reizen naar Zuid-Afrika in augustus.

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
cultuurwetenschappen 3 3
onderzoekscompetenties - cultuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
esthetica 1 1
Frans 3 3
gedragswetenschappen 3 3
onderzoekscompetenties - gedragswetenschappen 1 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
Duits of module 2 0
keuzecursussen 0 2

Wat erna

De richting humane wetenschappen bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na Humane wetenschappen zijn uitgebreid.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke en sociale richtingen van het hoger onderwijs: psychologie, pedagogie, sociologie, geschiedenis, onderwijs, sociaal werk... De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren