industriële ict tso

6 industriële ICT tso

3e graad / TSO
Download brochure

Wetenschappen - STEM ...

STEM voor de toekomst.
Engineering, gebaseerd op sterke wetenschappen, techniek en wiskunde.

Typisch voor deze richting

In deze richting

  • leer je computersystemen en -netwerken installeren, in bedrijf stellen en onderhouden;
  • oefen je procestechniek aan de hand van toepassingssoftware en programmasoftware;
  • leer je in hardware werken met processoren, microcontrollers, PLC’s en interfacing;
  • leer je procesmatig denken met klemtoon op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpgegevens om te komen tot praktische realisaties;
  • krijg je een stevig pakket wiskunde waar de klemtoon sterk ligt op de toepassingen van de wiskunde in de technische vakken;
  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands en in de moderne vreemde talen Engels en Frans;
  • krijg je een brede algemene vorming.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 2 2
aardrijkskunde - natuurwetenschappen 2 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
STEM - VAKKEN
wiskunde 3 3
hardware: industriële elektriciteit 3 3
hardware: micro-elektronica 4 2
besturingssoftware en programmeren 4 3
procescontrole 5 5
computernetwerken en interfacetechnieken 2 6
werkplekleren: stage - 10 dagen

Wat erna

Na de derde graad tso industriële ICT – STEM kan je doorstromen naar een professionele bachelor in het hoger onderwijs.