Industriële wetenschappen STEM tso

6 industriële wetenschappen - STEM tso

3e graad / TSO
Download brochure

Wetenschappen - STEM ...

STEM voor de toekomst.
Engineering, gebaseerd op sterke wetenschappen, techniek en wiskunde.

Typisch voor deze richting

In deze richting

  • krijg je een stevig pakket wiskunde, qua moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met wiskundige richtingen in het aso, maar met sterke klemtoon op de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen;
  • krijg je een technologische en theoretisch-wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig is onderbouwd;
  • onderzoek je op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen;
  • formuleer je wetenschappelijke wetmatigheden vertrekkende vanuit experimenten en toets je de toepassing ervan af in technologische opstellingen;
  • werk je aan een rijke kennis en een vlotte communicatie in het Nederlands, het Frans en het Engels;
  • krijg je een brede algemene vorming.

Lessentabel

5 6
ALGEMENE VAKKEN
godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
STEM - VAKKEN
wiskunde 8 8
toegepaste biologie 1 -
toegepaste chemie 1 2
toegepaste fysica 2 2
toegepaste wetenschappen: elektriciteit en mechanica 7 5
engineering 2 4

Wat erna

Na de derde graad tso industriële wetenschappen – STEM kan je doorstromen naar een academische bachelor en master in het hoger onderwijs.