informatica

6 informaticabeheer tso

3e graad / TSO
Download brochure

In deze tso-richting informaticabeheer heb je een bijzondere passie voor informatica met de nadruk op software en je bent er graag mee bezig. Voldoende aanleg voor wiskunde is een must want je moet goed analytisch kunnen denken. 

Typisch voor deze richting

De nadruk ligt op informatica: 

  • het beheer van computersystemen en netwerken;
  • het ontwikkelen van software;
  • het gebruik en beheer van softwarepakketten;
  • het ondersteunen van eindgebruikers.

Je hebt ook een stevig pakket wiskunde. 

In vergelijking met Boekhouden-Informatica heb je in deze richting meer informatica maar is er minder aandacht voor bedrijfseconomie en boekhouden.

Uitwisselingen zijn al jaren een traditie in onze school. De zesdejaars kunnen deelnemen aan een uitwisselingsproject met Europese partners in Tsjechië, Spanje, Italië, Polen etc. De buitenlandse gasten komen naar Kortrijk net voor de herfstvakantie. Ze logeren bij onze leerlingen. Na de paasvakantie verblijven onze leerlingen een week bij de gastgezinnen in het buitenland.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook een uitwisseling met een school in Zuid-Afrika voor een beperkte groep geïnteresseerden. 

Info over de uitwisselingen bezorgen we je in de loop van het schooljaar.

De uitwisselingen kaderen in een groter geheel van internationalisering op onze campus, met projecten zoals Motivation + Talent² = Success, Fantales, European Youth Parliament, Europolis, ...

We zetten in op het contact met het bedrijfsleven door bv. bedrijfsbezoeken of 'Ondernemer voor de klas'. In het 6e jaar ruil je de schoolbanken enkele dagen in voor een werkplek. Daar pas je toe wat je in de klas hebt geleerd en doe je nieuwe ervaringen op. 
 

De lessentabel bepaalt sterk een richting. Maar een school wordt ook gemaakt door alle activiteiten voor en door leerlingen en leerkrachten. Sommige verplicht, andere vrijwillig. Sommige voor iedereen, andere voor een specifieke doelgroep. Sommige met leerkrachten als dragende kracht, andere met leerlingen als stuwende motor. 

Een korte, onvolledige opsomming van de activiteiten: presidium, teambuilding in september, excursies, dag van de jeugdbeweging, bedrijfsbezoeken, Europese uitwisselingen, Bal Surréal, Biz’Art, Zom’Art, bakken, Sinterklaas, Uitwisseling met Zuid-Afrika, European Youth Parliament, olympiades en wedstrijden, sportdag, gedichtendag, woensdagnamiddagactiviteiten, cultuur na schooltijd, voorbereiding ingangsexamen art/tandarts, cultuurreizen, 50-dagen, tweedaagse 6des, ...

Laptopproject guldensporencollege

Laptopproject in je studierichting

Je eigen schoollaptop gecombineerd met snel internet zorgt voor een krachtige leeromgeving. Zo heeft iedereen dezelfde mogelijkheden, kunnen we snel nieuwe technologieën inzetten en is het gemakkelijker om up-to-date lesmateriaal te voorzien. Thuis kan je vlot verder werken aan wat je op school begonnen bent.

Voor alle leerlingen in alle studierichtingen.

We adviseren een aankoop/huur via de school. Heb je al een recente laptop? Breng die gerust mee!

Meer info

Lessentabel

5 6
aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
project ondernemen 2 2
toegepaste informatica 11 8
wiskunde 3 4
project 0 2

Wat erna

Na de derde graad informaticabeheer kan je doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in deze sector (toegepaste informatica, NMCT, devine, DAE…). Een Se-n-Se opleiding binnen het studiegebied handel, zoals commercieel webverkeer, behoort ook tot de mogelijkheden. De verdere mogelijkheden staan ook op onderwijskiezer.be > tab 'Wat na?' of 'Beroepen'.

Heb je nog vragen? Twijfel niet om ons te contacteren! Als je zeker bent van je stuk kan je inschrijven.

Contacteer ons